Nyhetsbrev Ung i Kor

* indicates required

Ung i Kor ynskjer å nytte denne informasjonen til å halde kontakten med deg gjennom nyhendebrevet vårt. Brevet kjem ut 10-12 gonger i året, og inneheld både nyttig informasjon om ting som gjeld medlemskap og rapportering, og annan informasjon om organisasjonens verksemd, med opplegg både for barn og unge, og for dirigentar. Kryss for "Nyhendebrev" her under for å godta at du vil ta imot nyhendebrevet vårt.

Email Marketing Powered by Mailchimp